Logo

Handelsbodsägaren "Jonte" hjälper Lasse Gissberg på tullverket med bränslepåfyllning.

(foto från Klas-Göran Nordberg via Martin Wisten)

Copyright © 2014 www.hogakusten.info. Alla rättigheter reserverade