Logo

Här gästas Ulvön & handelsbodskajen utav tullfartyg med besättning. Besättningen fr v Aspirant Willy Kareståhl, Kustdistrikschef Kjell Wickström, Befälhavare Sylve Arvidsson, Tullmästare Anders Söderberg, Kustuppsyningsmännen K-E Sjölin & J-O Nordberg.

 (Foto Klas-Göran Nordberg via Martin Wisten & Jarl Larsson)

Copyright © 2014 www.hogakusten.info. Alla rättigheter reserverade