Welcome visitor you can log in or create an account

  • Överordnad kategori: ROOT
  • Skriv ut, E-post

Gammelgården i Myckelgensjö  

I Myckelgensjö i norra Ångermanland ligger en av landets bäst bevarade gamla bondgårdar från 1600-talet. Den består av drygt 20 byggnader som alla har sin funktion: Mangårdsbyggnad, förmånsstuga, fähus, linhus, kolhus, kornbastu, saltpeterlada... Gården ägs och förvaltas idag av Länsmuseet Murberget.