Welcome visitor you can log in or create an account
Inga bilder

Det finns en tendens att lägga all kraft på mänskliga relationer.

- Personkemi, står för ca 5 procent av problemen i en grupp, säger Leif Svedberg vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Det går inte att bortse från vikten av organisation, struktur och uppgifter. Innan en teambuildingövning svara på följande frågor:

  • Har gruppen tydliga uppgifter och mål?

  • Finns det strukturer för hur ni kommunicerar?

  • Har gruppen en fungerande ledning?

 Tidningen Chef sept-05

Man måste ut på de smala grenarna det är där frukten sitter."
 Tore, 89 år

Kunskap är det bästa sättet att säkra sin konkurrens.

Leif Pagrotsky 051019

 

Chefen måste förmedla en vision

Effektivt ledarskap är synonymt med effektiv kommunikation. Bara genom att förmedla sin vision kan chefen få alla att göra sitt bästa.

Sanningen

Sanningen finns alltid, det är bara lögner man hittar på.

Släpp kontrollen

En ledare måste kunna släppa kontrollen, skapa förtroende och ge uppmärksamhet och uppskattning till medarbetarna.

Att vara kreativ kräver mod. Så fort Du har en ny idé är Du ensam om Din åsikt.

E P Torrance

Det är den som går vilse som hittar de nya vägarna.

Nils Kjoer

Kufar

Det finns en del kufar som kallar sig experter men som är oppurtunister som i generella dömmer ut saker och ting.

Lyssna

Lär dig lyssna! Möjligheterna gör ibland inte så  mycket väsen av sig.

Alla Du träffar vet något som Du inte vet. Lär av dem!

Den som alltid ger efter för andra kommer till slut inte att ha några egna principer.

Insikt

Med insikten om att det finns andra synpunkter börjar all visdom.