Welcome visitor you can log in or create an account

 

Vy över Ulvöhamn 1915-20

Gammal  bild över Ulvöhamn från ca 1915-20. Till vänster i bld ses det som idag kallas Graneliden, byggt 1905 av rådman Sandström som familjens sommarställe. Kalle Sandström hade även tobaksaffär i Örnsköldsvik på storgatan. Här tillbringade familjen med de många barnen sommrarna med jungfru och kokerska. Nere till vänster i bild syns ett kokshus där man höjer huset. Til höger i bild syns en ko betande på gistvallen för att hålla undan pinnmo och gräs för att undvika att det skulle fastna i redskapen. Vanligt var också att några hyrde ut sina hus på sommaren och flyttade då upp till bryggstugorna. (bild från Kalle och Lizzie Bergström)