Welcome visitor you can log in or create an account

  • Överordnad kategori: ROOT
  • Skriv ut, E-post

Regattasegling på Ulvön i början av 40-talet

Regattasegling i Ulvöhamn i mitten av 40-talet. Sven Wigrens båtverkstad. Lubbe Nordströms drängkammare i Olga Wigrens sjöbod. (Ur Johan Wallins fotoalbum genom döttrarna Ragnhild och Lisbeth)