Welcome visitor you can log in or create an account

Ulvön historia

Pålning av kaj

  • Skriven av Malin Wedin

 

 

 

 

 

Pålning av Jonte Netterlunds magasin (nuvarande Ulvö Handelsbod) vid Ulvökajen. Förmodligen någon gång på 40-talet. Deltagare Manfred Dahlbäck, Arne Stenberg, Johan Bergman, Albin Wigren. (Ur fam Bergströms familjealbum)

Pålkran med handkraft heja med Pålvisa... här kommer ettan... Liten i svart mössa är Jonte Netterlund.

Regatta i Ulvöhamn

  • Skriven av Malin Wedin

Regattasegling på Ulvön i början av 40-talet

Regattasegling i Ulvöhamn i mitten av 40-talet. Sven Wigrens båtverkstad. Lubbe Nordströms drängkammare i Olga Wigrens sjöbod. (Ur Johan Wallins fotoalbum genom döttrarna Ragnhild och Lisbeth)

Vy över Ulvöhamn 1915-20

  • Skriven av Malin Wedin

 

Vy över Ulvöhamn 1915-20

Gammal  bild över Ulvöhamn från ca 1915-20. Till vänster i bld ses det som idag kallas Graneliden, byggt 1905 av rådman Sandström som familjens sommarställe. Kalle Sandström hade även tobaksaffär i Örnsköldsvik på storgatan. Här tillbringade familjen med de många barnen sommrarna med jungfru och kokerska. Nere till vänster i bild syns ett kokshus där man höjer huset. Til höger i bild syns en ko betande på gistvallen för att hålla undan pinnmo och gräs för att undvika att det skulle fastna i redskapen. Vanligt var också att några hyrde ut sina hus på sommaren och flyttade då upp till bryggstugorna. (bild från Kalle och Lizzie Bergström)