Welcome visitor you can log in or create an account

Nolaskogsare och Sörkörare...

Dessa benämningar associeras till folket norr om Skuleskogen. Redan i skrifter från Gustav Vasas tid finns uppgifter om bönder från nolaskogs som på sin tid trotsade dåtidens stränga handelslagar. I alla tider har dessa ångermanlänningar gjort sig kända som handelsmän. De lastade sina slädar med lokalt tillverkade saker, kött, fågel och annat ätbart och drog ner i karavaner till städerna och sålde sina varor på torgen, de sk Sörkörarna från Nolaskogs.

Än idag lever dessa benämningar kvar.

Till Nolaskogs hör området norr om Skuleskogen i Örnsköldsviks kommun. Gammalt tillbaks utgjorde Skuleskogen en gräns mot norr.


Vy från Själevad i Höga Kusten. Själevads kyrka, Intre hamnen, Ulvöhamn