Welcome visitor you can log in or create an account

Strängörana består av två öar, Västra Strängön och Östra Strängön. På Västra Strängön finns gästbryggor med anslagstavlor och kartor om öarnas historia. Här finns en allmän övernattningsstuga för 4 personer uppe på höjden där tidigare barnkollonin låg. En promenadväg längs hela ön finns ovanför bebyggelsen. Mitt på ön finns ett utsiktsberg som befolkningen tidigare använde för att spana in vädret. Fisket var här den viktigaste näringen fram till 1883. Från 1883 till 1929 fanns här en ångsåg. Som mest sysselsatte den ett sextiotal personer. Som mest har det bott ca 250 personer på Strängöarna. Idag är öarna  endast bebodda under sommaren. Längs stränderna finns märkliga stenarter, rester från den balast segelfartygen dumpade under sågverksepoken.