Welcome visitor you can log in or create an account

Skrubban är en majestätisk klippö med tvärstupande branta klippstup vars sidor ursprungligen har formats av vulkaniska bergarter. Ön är ett naturreservat ligger i den yttre delen av Höga Kustens skärgård vid infarten till Trysunda. Att med båt glida fram längs Skrubbans västra sida med sina tvärt stupande branter är en upplevelse.

Skrubbans tvärstupande klippbranter består av bergarten diabas. De många hyllorna i berget är en naturlig och populär boplats för olika fåglar som gråtrut, silltrut och måsar. På ön finns även rik växtlighet med bl a 200 kärlväxter och ett 70-tal lavar och mossor.