Welcome visitor you can log in or create an account

Ulvöhamn, Ulvön i Höga Kusten Ångermanland

Ulvön i Höga Kusten  har i långa tider varit känt som surströmmingssön. Det sista stora salteriet Ulvöprinsen lade in sina sista burkar surströmming i början av 80-talet. Idag är surströmmingstillverkningen på ön sparsam, endast ett fåtal burkar finns idag till försäljning.

 Ulvön - som trots namnet består av två öar har fått flera smeknamn.  Av författaren Ludvig ”Lubbe” Nordström fick Ulvön smeknamnet ”Bottenhavets Pärla” andra kallar det ”Norrlands Sandhamn” ~ kärt barn har många namn.

 Anledningarna är flera, Ulvön ligger längst ut kustbandet i Höga Kustens skärgård vilket gör att ön får många soltimmar. Hit söker sig båtfolket under sommaren och den årliga segeltävlingen Ulvöregattan lockar många seglare till ön.

 För att besöka Ulvön behöver man inte ha egen båt. Under sommaren trafikerar passagerar-båtarna Ulvön dagligen. Man kan åka ut till ön från flera platser, det är bl a Köpmanholmen, Ullånger och Docksta.

 Ulvön är en charmig ö med vacker natur, fina strövområden och här finns de karaktäristiskt röda klipporna av rappakivigranit som möter havet.

 Upplever Du att ett par timmar på ön är för lite för att hinna utforska hela ön finns det flera olika övernattningsalternativ att välja bland. Vill Du veta mer om Ulvön kan Du fråga i turistinformationen i hamnen.

Än en gång välkommen till Ulvön

i Höga Kustens yttersta havsband!

Ulvöregatta i Ulvöhamn

 Ulvöarna

Ulvön består av två öar, Norra Ulvön och Södra Ulvön. Mellan öarna ligger Ulvösundet som bildar en väl skyddad hamn. De båda öarna är totalt cirka 23 km2 stora och ligger 30 km söder om Örnsköldsvik och cirka 16 km sydost om Köpmanholmen. Den norra ön är både till längd och bredd nästan dubbelt så stor som den södra ön.

Lubbe och Ulvön

Författaren Ludvig Nordström en av våra stora norrlandskildrare kom ut till Ulvön 1905 för att arbeta som fiskardräng. I boken Bottenhavssfiskare som friskt och träffsäkert skildrar livet på ön, har kommit att citeras åtskilligt. Han kallade fiskeläget i boken för Tvärhamn. Här ännu ett citat ur Bottenhavsfiskare: ”Tvärhamn låg i ett smalt sund mellan två öar och det gamla fiskeläget bestod av ett 40-tal gråa och röda bodar i en rad längs stranden, där ovan  grå kokhus, där ovan gistvallarna, där näten hängde på tork, där ovan det vitmenade kapellet, där ovan den gröna granskogen, där ovan svarta berget mot lotsstuga och signalstång, där ovan himmelen med solen, månen och stjärnorna.”

 

 Ulvöhamn

Ulvöhamn ligger på den norra ön och kan angöras från två håll. I hamnen bor större delen av öns fasta befolkning. Längre in på ön finns fast bebyggelse bl a i Sörbyn,  Norrbyn och på Fjären.

 Öarna är av stort kulturhistoriskt intresse. I flera hundra år har Ulvön varit ett begrepp när det gäller fisket. Idag finns endast ett fåtal yrkesfiskare kvar.

 Ulvöhamns fiskeläge etablerades av gävlefiskarna. Gävlefiskarna hade under 1600-talet ensamrätt till fiskeplatser längs denna del av kusten. Fiskare från Gävle och andra mellansvenska städer anlade då fiskelägen för sitt sommarfiske längs kusten i den yttre skärgården. Fiskelägena i den yttre skärgården byggdes upp främst på öar med bra hamnar som inte låg för nära de bofasta böndernas byar.

 Fiskeläget med sina sjöbodar och kokhus användes under fiskesäsongen från majmånad fram till oktober när fiskarna återvände söderut. Genom gävlefiskarna kom Ulvöhamn att bli Norrlands största fiskeläge. Fiskefärderna hade sin största omfattning under 1600- och 1700-talen. 

Södra Ulvön

Södra Ulvön även kallat Ytterön i dagligt tal, ligger sydväst om den norra ön. Denna del av Ulvöarna har aldrig haft någon fast året runt befolkning. På somrarna fraktade man ut boskapen på ön som fick gå lös på skogen. Den sydvästra delen av Södra Ulvön blev naturreservat 1971. Naturreservatet, som med sina 200 ha, är främst avsett att vara rekreationsområde är ett fint mål för båtfolket. Till största delen består stränderna av kala klippor men vid Flaseviken och Långviken finns även sandstränder.

På södra ön ligger även fiskeläget Marviksgrunnan och en gammal gruva.  

Hembygdsgården Ulvön

Hembygdsgården

Hembygdsgården är en liten grå stuga i backen på väg mot Lotsberget. Ursprungligen låg stugan vid Hamngatan och var som många av de andra byggnaderna ett kokhus. Stugan användes fram till 1940-talet då den senare flyttades till sin nuvarande plats. I hembygdsgården finns gamla bruksföremål från förr, t ex författaren Ludvig Nordströms pinnsoffa som han sov i när han bodde på ön. Planer finns även på att göra ett fiskarmuseum i hamnen. Hembygdsgården återinvigdes 1994 efter en genomgripande renovering. Planer finns även på att göra ett fiskarmuseum i hamnen.

Ulvö gamla kapell

 Ulvö gamla fiskekapell

Ulvö gamla fiskekapell är ett av norrlandskustens äldsta fiskekapell. Det lilla kapellet uppfördes år 1622 av gävlefiskarna och är Ångermanlands äldsta daterade träbyggnad. I hamnstadgarna stod nämligen att i de fall fiskarna inte hade möjlighet att besöka sockenkyrkan skulle ett kapell byggas. Av den anledningen har de flesta fiskelägen längs kusten ett eget kapell.

 Kapellet är en rödmålad knuttimrad träbyggnad som utseendemässigt liknar andra fiskekapell som finns längs norrlandskusten. Det som särskiljer Ulvö gamla kapell från andra fiskekapell är den fantastiska utsmyckningen inne i kapellet. Målningarna som täcker kapellets väggar och tak är målade med jordfärger 1719 av Roland Johansson Öberg. De flesta motiven är hämtade ur bibeln. Karaktäristisk för målningarna är att de är väl genomtänkta och har ett rikt bildspråk. Inne i kapellet finns även några oljemålningar och en ljuskrona i trä även den troligtvis tillverkade på 1700-talet. 1776 skänkte tre gävlefiskare det vackra votivskeppet till kapellet. Votivskeppet är en kopia av fartyget Gustaf af Gävle 1776.

 Utanför kapellet finns klockstapeln med en malmklocka från 1758 som hade fler funktioner än att kalla till gudstjänst. Klockan användes av fiskarna både som brandsignal och till att ge skötbåtarna starttecken för avfärd vid fiske.  

Kapellet ägs numera av Länsmuseet Västernorrland.

  Ulvö nya kyrka


 Ulvö nya kyrka

Längre upp i Ulvöhamn ligger Ulvö nya kyrka som är den kyrka som används idag vid gudstjänster, bröllop mm.

 Den började byggas 1892 efter byggmästare P G Hultmans ritningar och invigdes 1894. Den vitmålade kyrkan som är byggd i timmer med ytterväggar i panel har plats för ca 200 personer. Invändigt är den c:a 15 m lång och 8 meter bred med en höjd av 5 meter. Under årens lopp har kyrkan underhållits och förbättrats ett flertal gånger.

 Kyrkan har en piporgel av tyskt fabrikat den sk ”Hausorgel”. I koret finns också en liten kororgel, piporgel byggd i början av 1880-talet byggd av N O Alm i Boden. Här finns även bl a en vinkanna av silur från 1851, en kalk från 1824 och tre kristallkronor från olika tidsepoker.

Ulvö nya kyrka sett från föreningshuset.

 

Kvarnsjön

En bit in på ön ligger en liten sjö, Kvarnsjön. Till den lilla sjön som påminner om en liten tjärn, leder en stig som följer kanten på sjön till dess ena ände.

Där finns en liten liten sandstrand som fungerar som en av Ulvöns badplatser när havet är för kallt att bada i.

 Stigen till Kvarnsjön, Ulvön.

Ulvö kyrkogård

1920 fick ulvöborna en egen kyrkogård beläget på en holme i Bysjön längre in på ön. Innan de fick en egen kyrkogård begravdes öborna på Nätra kyrkogård på fastlandet. 

Rensviken

På södra Ulvön ligger rensviken, en fin lagunliknande vik och naturhamn med en fin badstrand. Väl inne i rensvikens naturhamn ligger man skyddad och i lä. 

Marviksgrunnan fiskeläge

Marviksgrunnan. Ett pittoreskt fiskeläge som ligger längst ut på södra Ulvöns udde.

Fiskeläget Marviksgrunnan

Vacker beläget på Södra Ulvön ligger det gamla fiskeläget Marviksgrunnan, i vardagligt tal även kallat Grunnan. Detta fiskeläge precis som så många andra fiskelägen efter kusten grundades redan på 1600-talet av gävlefiskare. Nu är det inte enbart fiskare från

Gävle som har bedrivit sitt sommarfiske vid Marviksgrunnan.

Efter gävlefiskarnas epok på Marviksgrunnan ägdes fiskeläget av Härnösands stad. På senare tid har fiskare och bönder från Vibyggerå och Ullånger bott ute på Grunnan under sommaren. De bönder som hade kor på fastlandet fraktade ut dem till ön för sommarbete där de fick gå fritt på skogen. Några sommarladugårdar finns fortfarande kvar och vittnar om den tiden.

Marviksgrunnan med sin gamla bebyggelse och genuina miljö är en sevärdhet och ett fint utflyktsmål. Till Marviksgrunnan går en fin vandringsled från Fäbodviken vid södra inloppet till Ulvöhamn.

Med båt är det ett fin utflyktsmål eftersom hamnen är djup och går bra att lägga till i. För de största båtarna är dock hamnen i minsta laget att gå in i p g a dess trånga passage vid inloppet.

 Hamnen var från början en naturhamn men med åren blev den grund, bl a tack vare landhöjningen i området. Detta har gjort att hamnen har muddrats.

 Fiskeläget har behållit sin forna prägel genom åren. Här fanns ingen elektricitet förrän vid millenieskiftet, ända fram till sent 1990-tal tände man fotogenlamporna och myser i sjöbodar och stugor när mörkret föll.

Marviksgrunnans fiskekapell

Det gamla vitmålade fiskekapellet  som står uppe i skogsbrynet en bit från brunnen där man  hämtar dricksvatten är byggt av gävlefiskarna på 1770-talet. Idag tillhör kapellet Vibyggerå församling, som innehåller ovanligt många medeltida föremål. En av de äldsta är en Madonna skulptur med Jesusbarnet  på armen.

 Skulpturen är svår att datera men man tror att den är från 1300-talet. Predikstolen är från 1600-talet. Under predikstolen hänger en uppstoppad fisken som en grunnanfiskare fått en gång. Fisken är en stör och lär vara 150 år gammal.

Nedlagd gruva

Ungefär 200 meter söder om Marviksgrunnan ligger en nedlagd gruva. 1958 stängdes gruvan där man bröt både vanadin (Vanadium) och titan ur järnmalmen. Under vissa perioder sysselsatte gruvan ett 50-tal arbetare. Gruvans mynning ligger nere vid stranden och på berget finns det gamla gruvhål. Den gamla kajen framför gruvans mynning har brutits sönder av havet och endast ett fåtal kajpålar visar vart den gamla kajen låg.

Sandvikens fiskeläge

Det över 300-år gamla fiskeläget med sina tenngrå byggnader i Sandviken är idag en semesterby. Fiskeläget ägs av skogsföretaget MoDo och har pietetsfullt renoverats för att behålla sin genuina prägel. Den gamla miljön har blivit bättre bevarad än i något annat av kustens bevarade fiskelägen.

 Bebyggelsen består av 16 grå  kokhus med sjöbodar på senare år har ett servicehus byggts med toalett, dusch ar och rinnande vatten. Byggnadernas exteriör har inte förändrats sedan de byggdes. De ser idag ut precis som de gjorde för 100 och 200 år sedan.

 Som mest torde fiskeläget ha använts av ett 20-tal fiskare. Fiskeläget är ett av de få fiskelägen som aldrig blev permanent bebott det är förmodligen förklaringen till att de enkla och ålderdomliga hustyperna bevarats.

 Sandviken mer eller mindre övergavs som fiskeläge i och med motorbåtens tillkomst. Fiskarna kunde nå sina fiskeplatser från sina permanenta fiskeplatser på fastlandet. Risken var då överhängande att fiskläget på sikt skulle förfalla och försvinna. 1952 invigdes Sandvikens fiskeläge som semesterby, efter det att MoDo rustat upp fiskeläget och överlämnat fiskeläget till en stiftelse. Sjöbodarna ligger p g a landhöjningen långt upp på den finkorniga sandstranden som breder ut sig ner mot vattnet. Anläggningen har med åren blivit en populär semesteranläggning som lockar många besökare under sommaren.

Sandvikens kapell

Sandvikens kapell är ursprungligen från 1867 och har byggts av bönder från Vibyggerå och Nätra. Det brädfodrade och vitmålade kapellet är det enklaste av öns kapell och har ett kors på taknocken ovanför ingången, vilket är det enda som vittnar om att det är ett kapell.  Inredningen präglas av enkelhet.

Några badplatser

Nedanför hotellet finns en iordninggjord strand där man kan bada i havet. Strax intill finns en stor tempererad utomhuspool och bredvid en mindre pool för små barn. På södra Ulvön rakt över sundet sett från Ulvö Hotell finns en badplats (Maludden) med fin sandstrand. Om man sedan tar en promenad några hundra meter över ön till utsidan finns fina röda solklippor mot havet.

Rensviken på södra Ulvön är en fin tilläggshamn med ett smalt inlopp och en lagunformad vik med sandstrand. Vid Ulvöhamns södra inlopp på rödharen (norra Ulvön) kan man också bada.  En annan fantastisk badplats är Sandviken med sin finkorniga sand som sträcker sig långt upp mot skogen. Säkert hittar Du ditt eget favoritställe längs Ulvöns många fina vikar och stränder.

Valborgsfirande Ulvöhamn

Lotsberget och lotsutkiken

Ta en promenad upp via trappvägen till f.d. lotsutkiken och se det vidsträckta panoramat med hela Ulvöhamn och Hamngatan som ligger för dina fötter. Har Du tur är det klart väder så kan man se långt norrut efter kusten. Det är väl värt besväret. Detta är en vy som fotograferats av tusentals fotografer både till det egna fotoalbumet och i kommersiellt syfte. Ta din chans Du också.

Den gamla timrade lotsstugan från 1850 vid lotsutkiken var en bemannad lotsplats fram till 1967 då öns 250-åriga lotsverksamhet lades ner.

Strängöarna

Strängörana består av två öar, Västra Strängön och Östra Strängön. På Västra Strängön finns gästbryggor med anslagstavlor och kartor om öarnas historia. Här finns en allmän övernattningsstuga för 4 personer uppe på höjden där tidigare barnkollonin låg. En promenadväg längs hela ön finns ovanför bebyggelsen. Mitt på ön finns ett utsiktsberg som befolkningen tidigare använde för att spana in vädret. Fisket var här den viktigaste näringen fram till 1883. Från 1883 till 1929 fanns här en ångsåg. Som mest sysselsatte den ett sextiotal personer. Som mest har det bott ca 250 personer på Strängöarna. Idag är öarna  endast bebodda under sommaren. Längs stränderna finns märkliga stenarter, rester från den balast segelfartygen dumpade under sågverksepoken.

Trysunda

Trysunda fiskeläge är ett av Ångermanlands bäst bevarade. Det ligger väl skyddat i en djup havsvik och är et mycket populärt utflyktsmål bland båtfolket. Från hamnen leder strövstigar till fina badvikar och utsiktspunkter. Fiskeläget har en fin gästhamn med servicehus. Det innehåller kök, tvättrum, dusch och bastu. Här finns också en liten handelsbod och ett av sveriges minsta vandrarhem. Kapellet på ön är från 1600-talet och har fina väggmålningar. Till Trysunda tar du dig med skärgårdsbåten M/F Ulvön från Köpmanholmen.

Trysunda med sina 190 ha är även naturreservat. Ön är i huvudsak skoglbevuxen med lättvandrade stigar som går runt ön till vikar med lent skultpterade berghällar och till mysiga sandstränder.

Skrubban

Skrubban är en majestätiskt klippö med tvärstupande branta klippstup vars sidor ursprungligen har formats av vulkaniska bergarter. Ön är ett naturreservat ligger i den yttre delen av Höga Kustens skärgård vid infarten till Trysunda. Att med båt glida fram längs Skrubbans västra sida med sina tvärt stupande branter är en upplevelse.

Skrubbans tvärstupande klippbranter består av bergarten diabas. De många hyllorna i berget är en naturlig och populär boplats för olika fåglar som gråtrut, silltrut och måsar. På ön finns även rik växtlighet med bl a 200 kärlväxter och ett 70-tal lavar och mossor.

Mjältön

I Höga Kusten ligger landets högsta ö, Mjältön, med toppen 236 meter över havet. En ö med storslagen karaktär. Här finns skog, stup, grottor och inslag av Höga Kustens karaktäristiska klapperstensfält. Men mest känd är nog öns vackra natuhamn, Baggviken, bland båtfolket. En vacker välbesökt skyddad rund vik med flytbryggor och bastu. Via öns stigar kan man göra utflykter till öns topp och njuta av dess vidunderliga utsikt. Eller ta stigen bort till sandstranden Baggsand.

Grisslan

I det yttre havsbanet ligger Grisslans fiskeläge idylliskt beläget på två öar med ett mycket smalt sund emellan. Fiskeläget har en karg naturmed hala klippor, som påminner om västkustens miljö. Här finns strövstigar och utsiktsplats. Här finns även et gammalt fiskekapell från 1600-talet med fina inventarier.