Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $pid in /customers/d/8/c/hogakusten.info/httpd.www/templates/gk_instyle/lib/menu/GKMenu.php on line 66 Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $pid in /customers/d/8/c/hogakusten.info/httpd.www/templates/gk_instyle/lib/menu/GKMenu.php on line 66 Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $level in /customers/d/8/c/hogakusten.info/httpd.www/templates/gk_instyle/lib/menu/GKMenu.php on line 85 Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $level in /customers/d/8/c/hogakusten.info/httpd.www/templates/gk_instyle/lib/menu/GKMenu.php on line 85 Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $pid in /customers/d/8/c/hogakusten.info/httpd.www/templates/gk_instyle/lib/menu/GKBase.class.php on line 426 Ulvön - två öar
Welcome visitor you can log in or create an account

Ulvön består av två öar, Norra Ulvön och Södra Ulvön. Mellan öarna ligger Ulvösundet som bildar en väl skyddad hamn. De båda öarna är totalt cirka 23 km2 stora och ligger 30 km söder om Örnsköldsvik och cirka 16 km sydost om Köpmanholmen. Den norra ön är både till längd och bredd nästan dubbelt så stor som den södra ön.

Lubbe och Ulvön

Författaren Ludvig Nordström en av våra stora norrlandskildrare kom ut till Ulvön 1905 för att arbeta som fiskardräng. I boken Bottenhavssfiskare som friskt och träffsäkert skildrar livet på ön, har kommit att citeras åtskilligt. Han kallade fiskeläget i boken för Tvärhamn. Här ännu ett citat ur Bottenhavsfiskare: ”Tvärhamn låg i ett smalt sund mellan två öar och det gamla fiskeläget bestod av ett 40-tal gråa och röda bodar i en rad längs stranden, där ovan  grå kokhus, där ovan gistvallarna, där näten hängde på tork, där ovan det vitmenade kapellet, där ovan den gröna granskogen, där ovan svarta berget mot lotsstuga och signalstång, där ovan himmelen med solen, månen och stjärnorna.”

 Ulvöhamn

Ulvöhamn ligger på den norra ön och kan angöras från två håll. I hamnen bor större delen av öns fasta befolkning. Längre in på ön finns fast bebyggelse bl a i Sörbyn,  Norrbyn och på Fjären.

 Öarna är av stort kulturhistoriskt intresse. I flera hundra år har Ulvön varit ett begrepp när det gäller fisket. Idag finns endast ett fåtal yrkesfiskare kvar.

 Ulvöhamns fiskeläge etablerades av gävlefiskarna. Gävlefiskarna hade under 1600-talet ensamrätt till fiskeplatser längs denna del av kusten. Fiskare från Gävle och andra mellansvenska städer anlade då fiskelägen för sitt sommarfiske längs kusten i den yttre skärgården. Fiskelägena i den yttre skärgården byggdes upp främst på öar med bra hamnar som inte låg för nära de bofasta böndernas byar.

 Fiskeläget med sina sjöbodar och kokhus användes under fiskesäsongen från majmånad fram till oktober när fiskarna återvände söderut. Genom gävlefiskarna kom Ulvöhamn att bli Norrlands största fiskeläge. Fiskefärderna hade sin största omfattning under 1600- och 1700-talen. 

Södra Ulvön

Södra Ulvön även kallat Ytterön i dagligt tal, ligger sydväst om den norra ön. Denna del av Ulvöarna har aldrig haft någon fast året runt befolkning. På somrarna fraktade man ut boskapen på ön som fick gå lös på skogen. Den sydvästra delen av Södra Ulvön blev naturreservat 1971. Naturreservatet, som med sina 200 ha, är främst avsett att vara rekreationsområde är ett fint mål för båtfolket. Till största delen består stränderna av kala klippor men vid Flaseviken och Långviken finns även sandstränder.

På södra ön ligger även fiskeläget Marviksgrunnan och en gammal gruva.