Welcome visitor you can log in or create an account

Sandviken fiskeläge

 

Det över 300-år gamla fiskeläget med sina tenngrå byggnader i Sandviken är idag en semesterby. Fiskeläget ägs av skogsföretaget MoDo och har pietetsfullt renoverats för att behålla sin genuina prägel. Den gamla miljön har blivit bättre bevarad än i något annat av kustens bevarade fiskelägen.

 

Bebyggelsen består av 16 grå  kokhus med sjöbodar på senare år har ett servicehus byggts med toalett, dusch ar och rinnande vatten. Byggnadernas exteriör har inte förändrats sedan de byggdes. De ser idag ut precis som de gjorde för 100 och 200 år sedan.

 Som mest torde fiskeläget ha använts av ett 20-tal fiskare. Fiskeläget är ett av de få fiskelägen som aldrig blev permanent bebott det är förmodligen förklaringen till att de enkla och ålderdomliga hustyperna bevarats.

 

 Sandviken mer eller mindre övergavs som fiskeläge i och med motorbåtens tillkomst. Fiskarna kunde nå sina fiskeplatser från sina permanenta fiskeplatser på fastlandet. Risken var då överhängande att fiskläget på sikt skulle förfalla och försvinna. 1952 invigdes Sandvikens fiskeläge som semesterby, efter det att MoDo rustat upp fiskeläget och överlämnat fiskeläget till en stiftelse. Sjöbodarna ligger p g a landhöjningen långt upp på den finkorniga sandstranden som breder ut sig ner mot vattnet. Anläggningen har med åren blivit en populär semesteranläggning som lockar många besökare under sommaren.

 

Sandvikens kapell

Sandvikens kapell är ursprungligen från 1867 och har byggts av bönder från Vibyggerå och Nätra. Det brädfodrade och vitmålade kapellet är det enklaste av öns kapell och har ett kors på taknocken ovanför ingången, vilket är det enda som vittnar om att det är ett kapell.  Inredningen präglas av enkelhet.